Certyfikat bezpieczeństwa HACCP

HACCPAngelina Chocolate Sp. z o. o. opracowała analizę zagrożeń i krytyczne punkty zagrożeń (HACCP), które są prewencyjnym podejściem do bezpieczeństwa żywności, które uwzględnia zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne,  system działa systematycznie, a nie tylko oceniany jest produkt o właściwej jakości zdrowotnej.

HACCP jest stosowany w przemyśle spożywczym w celu  zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności, dzięki czemu można podjąć kluczowe działania, znane jako punkty kontroli krytycznej (CCP) w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka wystąpienia zagrożenia. System jest stosowany na wszystkich etapach produkcji i przygotowania żywności.


System HACCP obejmuje następujące siedem zasad:

1. Identyfikacja zagrożeń

2. Określenie punktów krytycznych kontroli (CCP).

3. Ustanowienie krytycznych granic.

4. Ustalenie systemu monitorowania kontroli nad CCP.

5. Ustanowienie działanie naprawcze, które należy podjąć, gdy monitorowanie wskazuje, że dany CCP jest niewłaściwe.

6. Ustanowienie procedury weryfikacji w celu potwierdzenia skuteczności systemu HACCP.

7. Ustalenie dokumentowania procedur i zapisów.